به وب سایت گروه صنایع ماشین سازی رومی خوش آمدید.

زنجان

شهرک صنعتی علی آباد، خیابان توسعه 6

مخزن ذخیره سازی

مخزن ذخیره چیست؟

مخزن ذخیره (Storage Tank) سازه ای است که برای نگهداشت (عموماً) انواعی از مایعات یا گازها استفاده می شود.

به طور کلی از مخازن برای ذخیره مواد اولیه و خوراک واحدهای صنعتی و تولیدی، موادی که در میان فرایند تولید ساخته می شود، و همچنین فراورده های نهایی استفاده می شود. همچنین برای بار زدن و توزیع مواد و محصولات هم از مخزن های ذخیره می توان استفاده کرد.

علاوه بر این همگن سازی کیفیت محصولات می تواند از کاربردهای مخازن ذخیره سازی باشد. از بعضی انواع مخازن می توان به عنوان یک معیار برای اندازه گیری حجم مواد مایع و گاز (چه قبل از فرایند تولید به عنوان خوراک و چه پس از آن به عنوان محصول نهایی) استفاده کرد.

 

انواع مخزن ذخیره سازی

مخزن های ذخیره را می توان به اشکال مختلفی تقسیم و دسته بندی کرد. برخی از طبقه بندی های مربوط به مخازن ذخیره به صورت زیر است:

همان طور که در تقسیم بندی های فوق اشاره شد یکی از مهم ترین دسته بندی های انواع مخازن ذخیره سازی بر مبنای روباز یا روبسته بودن مخزن است که به تناسب خواص فیزیکی و شیمیایی مایعات یا گازهای داخل مخزن یکی از این دو نوع انتخاب می‌گردد.

در این بخش به توضیح هر یک از این دو نوع کلی مخازن و زیرمجموعه های آن ها می پردازیم.

مخازن ذخیره سازی روباز

یکی از ساده ترین شکل های مخزن ذخیره سازی، مخازن یا تانک های روباز است که همان طور از نام آن پیدا است به صورت یک دیواره به شکل روباز و بدون سقف است. مخازن روباز در ابعاد بزرگ (تا عمق 7 و قطر 70 متر) و از جنس استیل یا بتن ساخته می شود.

مخزن ذخیره سازی روباز یکی از انواع مخازن ذخیره آب است

با توجه به شکل ظاهری این نوع مخزن برای نگهداری مایعات و موادی با خواص زیر (مانند آب، آب نمک و برخی انواع کودهای شیمیایی) مناسب است:

  • غیر قابل اشتعال
  • قابلیت فراریت و تبخیر بسیار اندک
  • غیر گران قیمت و غیر حساس به خلوص ماده یا قابل تصفیه (بدلیل احتمال آلودگی و ورود ذرات خارجی)

مخازن ذخیره سازی روبسته

از مخزن ذخیره دربسته برای ذخیره انواع گازها، سیالات و مایعات خطرناک و قابل اشتعال یا سمی، اسیدها و بازها استفاده می شود.

مخازن دربسته به انواع زیر تقسیم می شود:

1 – مخازن با سقف ثابت

این نوع مخازن به صورت یک استوانه با سقفی به شکل گنبد یا مخروط بوده و معمولاً برای ذخیره و نگهداری مواد خطرناک سمی، قابل اشتعال یا موادی که باید خلوص آن ها به دقت حفظ شود استفاده می شود. همچنین باید توجه داشت که برای جلوگیری از انفجار، بخاری که از مایع یا سیال داخل مخزن متصاعد می شود به میزان کم باشد.

2 – مخازن با سقف شناور

شکل ظاهری این مخازن به صورت دیوار استوانه ای و کف و سقف شناور بوده و خود به دو نوع مخزن سقف شناور خارجی (EFRT) و مخزن سقف شناور داخلی (IFRT) تقسیم می شود. پیش از اینکه به توضیح تفاوت این دو نوع بپردازیم باید به کاربرد و مزیت های مخزن با سقف شناور اشاره کنیم که برای ذخیره سازی مواد و سیالات دارای میزان فراریت بالا استفاده می گردد و برای محافظت در برابر عوامل جوی (مثل وزش باد و طوفان و بارندگی)، جلوگیری از نشت مواد به صورت کامل و امکان اعمال فشار جهت پیشگیری از اعوجاج سقف شناور مناسب است.

مخزن سقف شناور خارجی (EFRT) :

این نوع مخزن بدون سقف ثابت بوده و سقف شناور با فضای باز بیرون ارتباط دارد. در زمانی که مایع مورد ذخیره و نگهداری قابلیت اشتعال کم داشته و یا اگر ماده سمی محسوب می شود میزان سمی بودن کمی داشته باشد، از این نوع مخزن استفاده می شود.

مخزن سقف شناور داخلی (IRFT) :

این نوع مخزن دارای یک سقف ثابت علاوه بر سقف شناور است. اگر مایع مورد ذخیره و نگهداری قابلیت اشتعال نسبتاً زیاد داشته و یا اگر ماده سمی محسوب می شود میزان سمی بودن آن نسبتاً زیاد باشد، از این نوع مخزن استفاده می شود.

3 – مخازن کروی و مخازن استوانه ای

از مخازن کروی برای ذخیره سازی مواد در فشار و حجم زیاد استفاده می شود. اگر میزان فشار بخار ماده تا اندازه ای کمتر باشد استفاده از مخازن استوانه ای که شکل افقی هستند بهتر است.

4 – مخازن سرد

برا ذخیره موادی که نقطه جوش پایین (در حد صفر درجه سلسیوس) دارند از این نوع مخزن ذخیره استفاده می شود.

5 – مخازن نگهدارنده گاز

از این نوع مخزن خاص برای ذخیره گاز بهره برداری می شود و به شکل یک تانکر استوانه ای که خود داخل یک مخزن حاوی آب است ساخته می شود.

مخازن استیل

مخازن ذخیره سازی مواد شیمیایی