به وب سایت گروه صنایع ماشین سازی رومی خوش آمدید.

زنجان

شهرک صنعتی علی آباد، خیابان توسعه 6

پروژه دو

slide-444258c

اهداف طرح:

این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است.

موقعیت جغرافیایی طرح:

این متن آزمایشی است

پیمانکار اصلی:

این متن آزمایشی است

فعالیت های اجرایی طرح:

این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است.

زمان اجرا:

1 / 1/ 1400