به وب سایت گروه صنایع ماشین سازی رومی خوش آمدید.

زنجان

شهرک صنعتی علی آباد، خیابان توسعه 6

پروژه یک

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

اهداف طرح:

این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است.

موقعیت جغرافیایی طرح:

این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است.

پیمانکار اصلی:

این متن آزمایشی است

فعالیت های اجرایی طرح:

این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است.

تاریخ اجرای پروژه:

1 / 1 / 1400